La Simplicité
‘Eenvoud, kenmerk des meesters’

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap

De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.