2011

Een aantal Broeders van de Loges La Liberté Constante uit Roermond en Sint Lodewijk uit Nijmegen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de heroprichting van Loge La Simplicité in Venlo.

Op 15 oktober 2011 was de heroprichting een feit en werd de loge officieel geïnstalleerd, onder grote belangstelling van zo’n 250 broeders. 

De loge kreeg niet haar oude nummer, maar nummer 304.
De officiële  installatie vond plaats in Domani. Na de installatie trokken de broeders, vergezeld door het Akkermans Gilde naar het stadhuis, waar de burgemeester van Venlo een receptie had aangeboden.

De dag werd afgesloten met een broedermaal.

1828

De vrijmetselaarsloge La Simplicité werd in 1828 te Venlo opgericht en bestond in die tijd voornamelijk uit militairen van het plaatselijke garnizoen. Ook enkele ondernemers en beambten uit de gegoede middenklasse waren lid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is zegel-la-simplicite-300x298.png
afdruk van het oorspronkelijke zegel van La Simplicité

De Loge was een vertakking van de in 1806 in Roermond opgerichte Loge ‘La Liberté Constante’, die ruim dertig jaar heeft bestaan. Deze loge is eind jaren zestig van de vorige eeuw opnieuw opgericht en is ook nu nog actief. Overigens was dit niet de eerste loge die actief was in de maasstad. Zo was de loge La Concorde al vanaf het begin van de 18e eeuw actief in Venlo.

De Venlose vrijmetselaarsloge was liberaal, pro-Belgisch en anti-klerikaal. Men kwam bijeen in een woning aan de Parade. Nadat de drijvende kracht achter de Loge, de garnizoenscommandant Brialmont, in 1836 naar Antwerpen vertrok, ging mede onder druk van Deken Schrijnen de vrijmetselarij in de Maasstad zienderogen achteruit. In 1846 werd de Venlose Loge opgeheven.