Vrijmetselaarsloge La Simplicité

Bezoekadres:
Auxiliatrixweg 35 te Venlo.

Midden op het park;

aangeduid op de bewegwijzering op het park als “Bestuursgebouw”.

Correspondentie adres:
Korenbloemweg 15
5915 HW Venlo

> Loge secretaris:
Telefoon: 06-10242952
E-mail: secretaris@la-simplicite.nl

> ANBI gegevens
K.v.K. 52234363
RSIN registratie 850354924

Bankrekening/IBAN: NL10 ABNA 0407364587
t.n.v. Loge La Simplicité Venlo

> Pers en voorlichting via de voorlichter:
Voorlichter: Marc Bartels
Telefoon: 06-28832079
E-mail: voorlichter@la-simplicite.nl

> Website en aanpassingen:
Webmaster: webmaster@la-simplicite.nl